Jdi na obsah Jdi na menu
 


Youth Athletics 2015

YOUTH ATHLETICS – Sokol Grand Prix

propozice závodu

 

 

 

 

 

Pořadatel:                T. J. Sokol Kolín – atletika

Datum:                      neděle 3.5.2015

Místo konání:          Atletický stadion M.Tučka v Borkách, ul. Brankovická 979, 280 02 Kolín 5, (6 drah na okruhu, 8 drah v rovince, všechny sektory s umělým povrchem, el.časomíra, větroměr)

                       

Ředitel závodu:                  Mgr. Antonín Morávek

Hlavní rozhodčí:                Ing. Milan Kantor

Technický ředitel:             Martin Radikovský

Závodní kancelář:             Bc. Ondřej Kunc, Mgr. Vlasta Šlezová

Ceremoniál:                         Mgr. Adéla Šimková

 

Startují a disciplíny:

Startují závodníci v kategoriích starších žáků a starších žákyň, dorostenců a dorostenek. Každý oddíl může přihlásit libovolný počet závodníků v dané kategorii a věku.

Start ve vyšší věkové kategorii je povolen pouze v disciplínách, které nejsou vypsány pro příslušnou kategorii.

Start mladšího žactva je povolen pouze v disciplínách vypsaných pro starší žactvo.

Rozsah disciplín:

Starší žáci (2000-2001) 100 m př., 200 m př., 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m chůze, dálka, výška, tyč, oštěp 600 g, koule 4 kg, 4x 60 m

Starší žákyně (2000-2001) 100 m př., 200 m př., 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m chůze, dálka, výška, tyč, oštěp 500 g, koule 3 kg, 4x 60 m

Dorostenci (1998-1999) 110 m př., 300 m př., 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 3000 m chůze, dálka, výška, tyč, koule 5 kg, oštěp 700 g, 4x 100 m

Dorostenky (1998-1999) 100 m př., 300 m př., 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 3000 m chůze, dálka, výška, tyč, koule 3 kg, oštěp 500 g, 4x 100 m

Startovné:

60 ,- Kč za jeden start v jedné disciplíně. Štafetové závody jsou oproštěny od startovného.

Startovné se platí na místě v den konání závodu.

Hodnocení:

V každé disciplíně budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci, kteří obdrží medaile, diplomy a věcné ceny. Ve štafetových závodech budou vyhlášeny 3 nejlepší týmy v každé kategorii.

Vyhlašování bude prováděno v blocích dle dokončených disciplín. Vyhlašovaní atleti se shromáždí před ceremoniálem ve svolavatelně, odkud budou zavedeni k ceremoniálu.

Přihlášky:

Závodníci startují na základě přihlášky jednotlivých oddílů a zaplacení startovného.

Termín pro přihlášení je do pondělí 27.4.2015 do 24:00 hod.

Přihlášky se podávají na webových stránkách ČAS www.atletika.cz

V přihláškách uvádějte výkony. Bez uvedení výkonů budou závodníci nasazeni do posledních rozběhů.

Neregistrované závodníky přihlašují oddíly e-mailem na adresu antonio.moravek@seznam.cz  ve stejném termínu.

V den závodu lze u všech běhů pouze škrtat. U technických disciplín, které začínají v 10:00 hod., lze pouze škrtat. Nelze dohlašovat jiné závodníky a to ani způsobem „místo Franty jde Honza“! Jakékoliv změny se řeší pouze do 9,00 hod.

Přihlášky do závodů štafet se podávají na místě v závodní kanceláři do 12,00 hod.

Starty mimo soutěž jsou povoleny.

Prezentace:

Závodníci (resp. vedoucí výprav) se prezentují v závodní kanceláři v den konání závodu od 8,00 do 9,00 hod.

Jakékoliv změny se řeší pouze do 9,00 hod.

Závodníci (resp. vedoucí výprav), kteří přijedou až na pozdější závod, se prezentují ihned po příjezdu minimálně však 60 minut před zahájením soutěže.

Šatny:

Prostory k převléknutí a hygieně závodníků jsou součástí areálu stadionu. Pořadatel neručí za odložené věci.

Občerstvení:

Je zajištěno v bufetu.

Doprava:

GPS 50°2'8.78"N; 15°11'32.39"E

Vlak: Kolín leží na hlavní trati Praha – Pardubice – Čs. Třebová – Brno / Olomouc

Technická ustanovení:

Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic.

V bězích na 60 m a 100 m postupuje do finále A  prvních 8 závodníků podle dosažených časů v rozbězích. V bězích na 60 m bude navíc i finále B, kde poběží dalších 8 nejlepších závodníků.

V bězích na 100 m překážek a 110 m překážek postupuje do finále prvních 6 závodníků podle dosažených časů v rozbězích.

Všechny ostatní běhy jsou finálové. Konečné pořadí bude stanoveno podle dosažených časů.

Základní výšky: starší žáci 130 cm, dorostenci 145 cm, starší žákyně 120 cm, dorostenky 135 cm, tyč dle domluvy trenérů.

V technických disciplínách (kromě skoku do výšky) mají závodníci 3 pokusy a prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde mají další 3 pokusy.

Startovní čísla budou mít všichni závodníci vpředu. U skoku do výšky si závodníci mohou vybrat, kde číslo upevní.

Prezentace u disciplín provádí vrchník přímo v sektoru vždy 15 min před plánovaným začátkem soutěže.

Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.

Vstup trenérů a dalších osob na plochu stadionu je přísně zakázán.

K rozcvičování používají závodníci rozcvičovací 300 m stadion.

Jiná ustanovení:

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly.

Časový pořad:

 

 

BĚHY

VÝŠKA+TYČ

DÁLKA

KOULE

OŠTĚP

09,50

100 m př. R Žci

 

 

 

 

10,00

100 m př. R Dky

výška Žci+Dci

dálka Žky

koule Dky

oštěp

Dci

10,10

100 m př. R Žky

 

 

 

 

10,15

110 m př. R Dci

 

 

 

 

10,25

60 m R Žci

 

 

 

 

10,35

60 m R Žky

 

 

 

 

10,55

100 m R Dci

 

 

 

 

11,05

100 m R Dky

 

 

koule Žky

 

11,15

800 m Žky+Dky

 

 

 

 

11,30

800 m Žci+Dci

 

 

 

oštěp

Žci

11,45

100 m př. F Žci

výška Žky+Dky

 

 

 

11,50

100 m př. F Dky

 

dálka Žci

 

 

11,55

100 m př. F Žky

 

 

 

 

12,00

110 m př. F Dci

 

 

 

 

12,05

60 m F A,B Žci

 

 

 

 

12,15

60 m F A,B Žky

 

 

 

 

12,25

100 m F Dci

 

 

koule Dci

 

 

100 m F Dky

 

 

 

 

12,35

200 m př. Žky

 

 

 

 

 

200 m př. Žci

 

 

 

 

12,40

1. vyhlašovací blok

12,50

300 m př. Dky

tyč Žci+Dci

 

 

oštěp

Dky

 

300 m př. Dci

 

 

 

 

13,15

1500 m Žky+Dky

 

 

 

 

 

1500 m Žci+Dci

 

 

 

 

13,20

 

 

dálka Dky

 

 

13,40

3000 m chůze Žci+Dci+Žky+Dky

 

 

 

 

14,00

 

 

 

koule Žci

oštěp

Žky

14,20

300 m Žky

tyč Žky+Dky

dálka Dci

 

 

14,35

300 m Žci

 

 

 

 

14,45

200 m F Dky

 

 

 

 

14,55

200 m F Dci

 

 

 

 

15,05

2. vyhlašovací blok

15,15

4 x 60 m Žci

 

 

 

 

15,25

4 x 60 m Žky

 

 

 

 

15,40

4 x 100 m Dky

 

 

 

 

15,50

4 x 100 m Dci

 

 

 

 

16,00

4 x 100 m vložený závod juniorů a juniorek (reprezentační výběry ČR)

16,05

3. vyhlašovací blok