Jdi na obsah Jdi na menu
 


Youth Athletics 2013

 

 
 
Pořadatel:                T. J. Sokol Kolín – atletika
Datum:                      středa 8. května 2013
Místo konání:          Atletický stadion M.Tučka v Borkách, ul. Brankovická 979, 280 02 Kolín 5, (6 drah na okruhu, 8 drah v rovince, všechny sektory s umělým povrchem, el.časomíra, větroměr)
                       
Ředitel závodu:                  Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí:                Ing. Milan Kantor
Technický ředitel:             Miroslav Král
Závodní kancelář:             Bc. Ondřej Kunc,Tereza Šlezová, Mgr. Vlasta Šlezová
Ceremoniál:                        Lenka Šedinová, Jana Minarčíková
Hlasatel:                               Jana Červenková
 

Startují a disciplíny:
Startují závodníci v kategoriích starších žáků a starších žákyň, dorostenců a dorostenek, juniorů a juniorek. Každý oddíl může přihlásit libovolný počet závodníků v dané kategorii a věku.
Start ve vyšší věkové kategorii je povolen pouze v disciplínách, které nejsou vypsány pro příslušnou kategorii.
Start mladšího žactva je povolen pouze v disciplínách vypsaných pro starší žactvo.
Rozsah disciplín:
Starší žáci (1998-1999) 100 m př., 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, dálka, výška, oštěp 600 g, koule 4 kg, 4x 60 m
Starší žákyně (1998-1999) 100 m př., 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, dálka, výška, oštěp 500 g, koule 3 kg, 4x 60 m
Dorostenci (1996-1997) 110 m př., 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, dálka, výška, koule 5 kg, oštěp 700 g, 4x 100 m
Dorostenky (1996-1997) 100 m př., 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, dálka,výška, koule 3 kg, oštěp 500 g, 4x 100 m
Junioři (1994-1995) 100 m, 400 m, 1500 m, dálka, výška, koule 6 kg, oštěp 800 g, 4 x100 m
Juniorky (1994-1995) 100 m, 400 m, 1500 m, dálka, výška, koule 4 kg, oštěp 600 g, 4 x 100 m
Startovné:
60 ,- Kč za jeden start v jedné disciplíně. Štafetové závody jsou oproštěny od startovného.
Startovné se platí na místě v den konání závodu.
Hodnocení:
V každé disciplíně budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci, kteří obdrží medaile, diplomy a věcné ceny. Ve štafetových závodech budou vyhlášeny 3 nejlepší týmy v každé kategorii.
Vyhlašování bude prováděno v blocích dle dokončených disciplín. Vyhlašování atleti se shromáždí před ceremoniálem ve svolavatelně, odkud budou zavedeni k ceremoniálu.
Přihlášky:
Závodníci startují na základě přihlášky jednotlivých oddílů a zaplacení startovného.
Termín pro přihlášení je do 28.4.2013 do 24:00 hod.
Přihlášky se podávají na webových stránkách ČAS www.atletika.cz
V přihláškách uvádějte výkony. Bez uvedení výkonů budou závodníci nasazeni do posledních rozběhů.
Neregistrované závodníky přihlašují oddíly e-mailem na adresu antonio.moravek@seznam.cz ve stejném termínu.
V den závodu lze u všech běhů pouze škrtat . U technických disciplín, které začínají v 10:00 hod., lze pouze škrtat. Nelze dohlašovat jiné závodníky a to ani způsobem „místo Franty jde Honza“! Jakékoliv změny se řeší pouze do 9,00 hod.
Přihlášky do závodů štafet se podávají na místě v závodní kanceláři do 12,00 hod.
Starty mimo soutěž jsou povoleny.
Prezentace:
Závodníci (resp. vedoucí výprav) se prezentují v závodní kanceláři v den konání závodu od 8,00 do 9,00 hod.
Jakékoliv změny se řeší pouze do 9,00 hod.
Závodníci (resp. vedoucí výprav), kteří přijedou až na pozdější závod, se prezentují ihned po příjezdu minimálně však 60 minut před zahájením soutěže.
Šatny:
Prostory k převléknutí a hygieně závodníků jsou součástí areálu stadionu. Pořadatel neručí za odložené věci.
Občerstvení:
Je zajištěno v bufetu.
Doprava:
GPS 50°2'8.78"N; 15°11'32.39"E
Vlak: Kolín leží na hlavní trati Praha – Pardubice – Čs. Třebová – Brno / Olomouc
Technická ustanovení:
Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic.
V bězích na 60 m a 100 m postupuje do finále A  prvních 8 závodníků podle dosažených časů v rozbězích. V bězích na 60 m bude navíc i finále B, kde poběží dalších 8 nejlepších závodníků.
Běhy na 100 m př., 110 m př., 200 m, 300 m, 800 m a 1500 m jsou finálové. Konečné pořadí bude stanoveno podle dosažených časů.
Základní výšky: starší žáci 130 cm, dorostenci 145 cm, starší žákyně 120 cm, dorostenky 135 cm, junioři 155 cm, juniorky 135 cm.
V technických disciplínách (kromě skoku do výšky) mají závodníci 3 pokusy a prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde mají další 3 pokusy.
Startovní čísla budou mít všichni závodníci vpředu. U skoku do výšky si závodníci mohou vybrat, kde číslo upevní.
Prezentace u disciplín provádí vrchník přímo v sektoru vždy 15 min před plánovaným začátkem soutěže.
Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.
Vstup trenérů a dalších osob na plochu stadionu je přísně zakázán.
K rozcvičování používají závodníci rozcvičovací 300 m stadion. V době od 12:00 hodin bude tato plocha použitelná v omezené míře vzhledem k probíhajícím závodům přípravek !!
Jiná ustanovení:
Kapacita závodů je omezená. Z tohoto důvodu si pořadatel vyhrazuje právo odmítnout přihlášku při převýšení kapacity stadionu nebo přihlášku zaslanou po termínu.