Jdi na obsah Jdi na menu
 


Youth Athletics 2012

 

YOUTH ATHLETICS – Sokol Grand Prix
2012
 
propozice závodu
 
 
Pořadatel:                T. J. Sokol Kolín – atletika
Datum:                      úterý 8. května 2012
Místo konání:          Atletický stadion M.Tučka v Borkách, ul. Brankovická 979, 280 02 Kolín 5, (6 drah na okruhu, 8 drah v rovince, všechny sektory s umělým povrchem, el.časomíra, větroměr)
                       
Ředitel závodu:                  Mgr. Antonín Morávek
Hlavní rozhodčí:                Ing. Milan Kantor
Technický ředitel:             Miroslav Král
Závodní kancelář:             Ondřej Kunc,Tereza Šlezová, Mgr. Vlasta Šlezová
 

Startují a disciplíny:
Startují závodníci v kategoriích starších žáků a starších žákyň, dorostenců a dorostenek. Každý oddíl může přihlásit libovolný počet závodníků v dané kategorii a věku.
Start staršího žactva v kategorii dorostu je povolen pouze v disciplínách, které nejsou vypsány pro žactvo !!
Start mladšího žactva je povolen pouze v disciplínách vypsaných pro starší žactvo.
Rozsah disciplín:
Starší žáci (1997-1998) 100 m př., 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, dálka, výška, oštěp 600 g, koule 4 kg, 4x 60 m
Starší žákyně (1997-1998) 100 m př., 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, dálka, výška, oštěp 600 g , koule 3 kg, 4x 60 m
Dorostenci (1995-1996) 110 m př., 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, dálka, výška, koule 5 kg, oštěp 700 g, 4x 100 m
Dorostenky (1995-1996) 100 m př., 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, dálka,výška, koule 3 kg, oštěp 600 g, 4x 100 m
Startovné:
60 ,- Kč za jeden start v jedné disciplíně. Štafetové závody jsou oproštěny od startovného.
Startovné se platí na místě v den konání závodu.
Hodnocení:
V každé disciplíně budou vyhlášeni 3 nejlepší závodníci, kteří obdrží medaile, diplomy a věcné ceny. Ve štafetových závodech budou vyhlášeny 3 nejlepší týmy v každé kategorii.
Vyhlašování bude prováděno v blocích dle dokončených disciplín. Vyhlašování atleti se shromáždí před ceremoniálem ve svolavatelně, odkud budou zavedeni k ceremoniálu.
Přihlášky:
Závodníci startují na základě přihlášky jednotlivých oddílů a zaplacení startovného.
Termín pro přihlášení je do 26.4.2012 do 24:00 hod.
Přihlášky se podávají na webových stránkách ČAS www.atletika.cz
V přihláškách uvádějte výkony. Bez uvedení výkonů budou závodníci nasazeni do posledních rozběhů.
Neregistrované závodníky přihlašují oddíly e-mailem na adresu antonio.moravek@seznam.cz ve stejném termínu.
V den závodu lze u všech běhů pouze škrtat . U technických disciplín, které začínají v 10:00 hod., lze pouze škrtat. Nelze dohlašovat jiné závodníky a to ani způsobem „místo Franty jde Honza“! Jakékoliv změny se řeší pouze do 9,00 hod.
Přihlášky do závodů štafet se podávají na místě v závodní kanceláři do 12,00 hod.
Starty mimo soutěž jsou povoleny.
Prezentace:
Závodníci (resp. vedoucí výprav) se prezentují v závodní kanceláři v den konání závodu od 8,00 do 9,00 hod.
Jakékoliv změny se řeší pouze do 9,00 hod.
Závodníci (resp. vedoucí výprav), kteří přijedou až na pozdější závod, se prezentují ihned po příjezdu minimálně však 60 minut před zahájením soutěže.
Šatny:
Prostory k převléknutí a hygieně závodníků jsou součástí areálu stadionu. Pořadatel neručí za odložené věci.
Občerstvení:
Je zajištěno v bufetu.
Doprava:
GPS 50°2'8.78"N; 15°11'32.39"E
Vlak: Kolín leží na hlavní trati Praha – Pardubice – Čs. Třebová – Brno / Olomouc
Technická ustanovení:
Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic.
V bězích na 60 m a 100 m postupuje do finále A  prvních 8 závodníků podle dosažených časů v rozbězích. V bězích na 60 m bude navíc i finále B, kde poběží dalších 8 nejlepších závodníků.
Běhy na 100 m př., 200 m, 300 m, 800 m a 1500 m jsou finálové. Konečné pořadí bude stanoveno podle dosažených časů.
Základní výšky: starší žáci 130 cm, dorostenci 145 cm, starší žákyně 120 cm, dorostenky 135 cm.
V technických disciplínách (kromě skoku do výšky) mají závodníci 3 pokusy a prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde mají další 3 pokusy.
Startovní čísla budou mít všichni závodníci vpředu. U skoku do výšky si závodníci mohou vybrat, kde číslo upevní.
Prezentace u disciplín provádí vrchník přímo v sektoru vždy 15 min před plánovaným začátkem soutěže.
Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.
Vstup trenérů a dalších osob na plochu stadionu je přísně zakázán.
K rozcvičování používají závodníci rozcvičovací 300 m stadion.
Jiná ustanovení:
Kapacita závodů je omezená. Z tohoto důvodu si pořadatel vyhrazuje právo odmítnout přihlášku při převýšení kapacity stadionu nebo přihlášku zaslanou po termínu.

 
 
 
Časový pořad:

09,50
110 m př. Dci
 
 
 
 
10,00
100 m př. Žky
výška Žci + Dci
dálka Žky
koule Dky
oštěp Žci + Dci
10,10
100 m př. Dky
 
 
 
 
10,15
100 m př. Žci
 
 
 
 
10,35
60 m R Žci
 
 
 
 
10,45
60 m R Žky
 
 
 
 
11,05
100 m R Dci
 
 
koule Žky
 
11,15
100 m R Dky
 
 
 
 
11,30
800 m F Žky+Dky
 
 
 
 
11,40
800 m F Žci+Dci
 
dálka Žci + Dci
 
 
11,55
60 m F A,B Žci
 
 
 
 
12,00
60 m F A,B Žky
 
 
 
 
12,10
100 m F Dci
 
 
 
 
12,15
100 m F Dky
výška Žky + Dky
 
koule Žci
oštěp Žky + Dky
 
1. vyhlašovací blok
12,40
1500 m F Žky+Dky
 
 
 
 
12,50
1500 m F Žci+Dci
 
 
 
 
13,05
200 m F Dky
 
 
 
 
13,10
200 m F Dci
 
dálka Dky
 
 
13,25
300 m F Žky
 
 
koule Dci
 
13,35
300 m F Žci
 
 
 
 
14,00
4 x 60 m Žci
 
 
 
 
14,10
4 x 60 m Žky
 
 
 
 
14,30
4 x 100 m Dky
 
 
 
 
14,35
4 x 100 m Dci
 
 
 
 
 
2. vyhlašovací blok