Jdi na obsah Jdi na menu
 


T. J. Sokol Kolín – atletika

 Přihláška do Atletického střediska

 Vyplní zákonný zástupce – zůstává u trenéra.

Jméno a příjmení: ……………………………………………………….

Datum narození: ………………….. Rodné číslo: ………………………...

Bydliště: ……………………….....……...................... PSČ: ……………

Telefon: …………….................. E-mail: …………………...@...................

Jméno zák. zástupce: ……………………….......Telefon: ………………..

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené dítě je zdravotně způsobilé zúčastňovat se pohybových aktivit v rámci atletického oddílu včetně soutěží a závodů

 

Datum:                                                                        podpis zák.zástupce

Poučení: osobní údaje schraňuje T. J. Sokol Kolín – atletika na základě platných směrnic a Stanov České obce sokolské a je povinna tyto informace uchovávat v tajnosti a pouze pro potřeby evidence svých členů. Na příští trénink přineste prosím členský příspěvek 500,- Kč (zahrnuje výdaje spojené s vystavením čl.průkazu – nezbytným pro uznání úrazového pojištění).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lékařské potvrzení

Vyplní lékař – zůstává u trenéra.

Děti budou provozovat pohybové aktivity s důrazem na všestrannost, včetně soutěží a závodů pro příslušnou věkovou kategorii v rámci atletického oddílu/klubu /TJ/, případně v rámci krajského atletického svazu a Českého atletického svazu.

 

příjmení a jméno………………………………………         datum narození…………………….

Je zdravotně způsobilý/á zúčastňovat se všestranných pohybových aktivit v rámci atletického oddílu/klubu včetně soutěží a závodů.

 

 ………………………                                 …..............................................

datum                                                               razítko a podpis lékaře

 

 

 Údaje o trénincích

Vyplní trenér – zůstává u rodičů.

 Jméno a příjmení trenéra:……………………………………………. Kontakt:…………………………….

Místo tréninku:……………………………………………………………….

Den:………………………..  čas: od………..do……….hod.

 

Kontakt: Mgr. Antonín Morávek, trenér sportovní základny mládeže, tel.: 732107017.