Jdi na obsah Jdi na menu
 


IVM 2011 - propozice

Pořadatel/organizer:                    T. J. Sokol Kolín – atletika

Datum/date:                                    24.8.2011

Místo konání/venue:                     Atletický stadion M.Tučka v Borkách, ul. Brankovická 979, 280 02 Kolín 5, (6 drah na okruhu, 8 drah v rovince, všechny sektory s umělým povrchem, el.časomíra, větroměr)

Athletic Stadium in Borky , Brankovická st. 979, Kolín 5, postal zip code 280 02, (GPS 50 ° 2'8 .78 "N, 15 ° 11'32 .39" E )
                      

Prezident IVM a

ředitel závodu / president IVM

and competition director:           Mgr. Antonín Morávek

 

Hlavní rozhodčí/Chief Judge:    Ing. Milan Kantor

Závodní kancelář,akdreditace/

Race office, accreditation:          Ondřej Kunc

 

 

Startují a disciplíny/ Categories and disciplines:

U20 (ročníky narození 92, 93, 94 a 95)/ U20 (birth years 92, 93, 94 and 95)

Chlapci (max. počet =  20) – 100 m, 400 m, 1500 m, 110m př., dálka, výška, tyč, koule 6 kg, oštěp 800 g,  disk 1,75 kg,  4 x 100 m

Boys (maximum 20 athletes) - 100 m, 400 m, 1500 m, 110m hurdles, long jump, high jump, pole vault, shot put 6 kg, javelin 800 g,  discus 1,75 kg,  4 x 100 m

Dívky (max. počet = 20) –  100 m, 400 m, 1500 m, 100m př., dálka, výška, tyč, koule 4 kg, oštěp 600 g,  disk 1 kg,  4 x 100 m

Girls (maximum 20 athletes) - 100 m, 400 m, 1500 m, 100m hurdles, long jump, high jump, pole vault, shot put 4 kg, javelin 600 g,  discus 1 kg,  4 x 100 m

Systém soutěže/ type of match:

Družstva chlapců a družstva dívek sbírají ve svých soutěžích body dle umístění.  Boduje se systémem 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bod. Konečný výsledek je dán součtem bodových zisků chlapců a děvčat z jednoho reprezentačního celku. (Body chlapců + body dívek = výsledek reprezentačního celku).

Teams of boys and girls teams collect points in its competitions. Point system 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
The end result is the sum of point gains boys and girls from a representational whole. (Points of boys + girls = result points the whole representation).

V každé disciplíně startují dva závodníci/ce za družstvo. Každé družstvo může postavit 4 štafety (2 chlapecké a 2 dívčí).

Maximum two (2) athletes in each event and 4 relays for each team (2 boys relays and 2 girls relays).

Přihlášky/ Deadline for submissions-application:

Předběžná přihláška do 30.6.2011 na e-mail antonio.moravek@seznam.cz

Definitivní přihláška do 24.7.2011 do 20:00 hod. na e-mail antonio.moravek@seznam.cz

Preliminary name list till 30.6.2011 on e-mail antonio.moravek@seznam.cz

Deadline is 24.7.2011 till 20:00 hours on e-mail antonio.moravek@seznam.cz

Akreditace:

Akreditace proběhne v podvečer 23.7.2011. Zde budou možné drobné změny v přihláškách.

Accreditation will be on meeting 23.7.2011. Small changes in nomination will be allowed.

Doprava/ Transportation:

GPS 50°2'8.78"N; 15°11'32.39"E

 

Technická ustanovení/ Technical provisions:

Závodí se dle pravidel atletiky a těchto propozic.

Všechny běhy jsou finálové. Nasazení bude provedeno dle přihlášek. All runs are final. Tracks will be by times in applications.

Základní výšky: skok do výšky a skok o tyči – budou stanoveny na technické poradě.

Base heights (high jump+pole vault):will be determined at the technical meeting.

V technických disciplínách (kromě skoku do výšky) mají závodníci 3 pokusy a prvních osm nejlepších podle výkonu postoupí do finále, kde mají další 3 pokusy.

In technical disciplines (except high jump), competitors have 3 attempts and the first performance-best eight (8) qualify for the finals, where they have 3 more attempts.

Startovní čísla budou mít všichni závodníci vpředu. U skoku do výšky si závodníci mohou vybrat, kde číslo upevní.

Race numbers will have all competitors at the front. In the high jump athletes can choose which number to be fixed.

Prezentace ve svolavatelně 25 minut před plánovaným začátkem soutěže.

Presentation will be in the Call room 25 minutes before the scheduled start of the discipline.

Povoleny jsou hřeby max. 6 mm.

Spikes are allowed up to 6 mm.

Vstup trenérů a dalších osob na plochu stadionu je přísně zakázán.

Entry coaches and others in the stadium area is strictly prohibited.

K rozcvičování používají závodníci rozcvičovací 300 m stadion.

To warm up racers use nearest 300 m stadium.

 

Časový pořad:

11,00

 

oštěp Ž

dálka M

tyč M

 

11,15

110 m př. M

 

 

 

koule M

11,30

100 m př. Ž

 

 

 

 

11,45

100 m M

oštěp M

dálka Ž

 

 

12,00

100 m Ž

 

 

 

 

12,30

1500 m M

disk Ž

výška M

tyč Ž

 

12,40

1500 m Ž

 

 

 

 

13,05

400 m M

 

 

 

koule Ž

13,15

400 m Ž

disk M

výška Ž

 

 

13,45

4 x 100 m M

 

 

 

 

13,55

4 x 100 m Ž

 

 

 

 

 

Time schedule:

11,00

 

javelin W

long M

pole M

 

11,15

110 m hu. M

 

 

 

shot M

11,30

100 m hu. W

 

 

 

 

11,45

100 m M

javelin M

long W

 

 

12,00

100 m W

 

 

 

 

12,30

1500 m M

discus W

high M

pole W

 

12,40

1500 m W

 

 

 

 

13,05

400 m M

 

 

 

shot W

13,15

400 m W

discus M

high W

 

 

13,45

4 x 100 m M

 

 

 

 

13,55

4 x 100 m W