Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozbor a časová analýza reprezentační štafety 4x100 m juniorů U20 na Mezistátním utkání (Maribor SLO 16.7.2022)

Níže přikládám rozbor a časové analýzy štafety juniorů z reprezentačního startu při Mezistátním utkání U20 v Mariboru (SLO) 16.7.2022.

Sestava ve složení Ondřej Míka, Adam Raška, Lukáš Soukal a Jan Václav Ondráček zde zaběhla svůj letošní nejlepší výkon 40,59 s. Tento výkon je aktuálně na 7. místě v evropských tabulkách a podtrhuje jeho kvalitu. 

V první tabulce uvádím časy po jednotlivých 100 m úsecích, které jsou měřeny dle polohy kolíku během závodu přímo na metách 100, 200 a 300 metrů. Dá se říci, že jde o standardizovanou analýzu štafetového výkonu, která je běžně využívána v oficiálních výsledcích. 

Z těchto časů však nejde adekvátně vyhodnocovat individuální výkon jednotlivých členů štafety. Naopak lze zde "vyčíst" jestli bylo obsazení úseků zvoleno správně či nikoliv a dále potom zde lze dobře srovnávat napříč celým startovním polem jednotlivé úseky proti sobě.

V tomto směru přikládám ve stejné tabulce porovnání s úseky při ME juniorů v Tallinnu 2021 s českou reprezentační štafetou.

jméno časy po jednotlivých 100 m úsecích (tj. čas podle polohy kolíku na metách 100 m) poznámka
  Dubnica nad V. 9.7.2022 Maribor 16.7.2022 Tallinn 18.7.2021 ME U20  
Míka Ondřej 03 11,34 s (reakce 0,256 s) 11,64 s (reakce 0,212 s) Ntemo Armin  02 11,10  s Ondřej měl v obou případech špatnou startovní reakci, která dosti ovlivnila výkon na jeho úseku. Zatímco v Dubnici, kde jsme absolvovali čistě jen štafetový závod nebyl vliv na výkon tak fatální, v Mariboru, kde Ondřej absolvoval před štafetou individuální závod na 200 m, již vliv startovní reakce na výkon v prvním úseku byl zcela zásadní.
Raška Adam 03 9,87 s 9,35 s Kubelík Eduard 02 9,80 s Adamovi výkony byly v obou případech velmi kvalitní a současně adekvátní přebírající a odevzdávající předávce. Zatímco v Dubnici nebyly obě předávky, jichž se Adam účastnil povedené, v Mariboru již naopak obě byly na velmi slušné úrovni. Zejména v akcelerační fázi, kdy kolík "přibíhal" k Adamovi a ten jej v Mariboru mohl přebírat již ve vysoké rychlosti, jsme na tomto úseku vytěžili maximum. Nutno podotknout, že ve srovnání s Kubelíkem je nutné uvážit také fakt, že v Tallinnu na 2. úseku foukal velký "proťák" a Kubelík měl odzávoděno již 5 individuálních startů. Adam měl navíc v Mariboru dosavadní životní formu, což potvrzuje jeho výkon na individuální 100 m ve stejný den.
Soukal Lukáš 03 9,66 s 9,87 s Soukal Lukáš 03 10,13 s Analýzu časů na 3. úseku je nutné spojit vždy ve spojení s 2. úsekem, jelikož v Dubnici se tato předávka nepovedla zatímco v Mariboru ano a současně s úvahou faktu, že předávka z 3. na 4. úsek byla v obou případech obdobně dobrá. Z tohoto pohledu je výrazně úspěšnější výkon z Mariboru, kde je součet 2. + 3. úseku 19,22 s oproti Dubnici (19,53 s). Z tabulky by se tedy mohlo zdát, že Lukáš měl lepší formu v Dubnici. Je ale znovu potřeba připomenout, že tato tabulka ukazuje časy 100 m podle polohy štafetového kolíku. Na tomto úseku se nejvíce projevily štafetové zručnosti.
Ondráček Jan Václav 03 9,74 s 9,73 s Budig Matouš 03 9,51 s

Vzhledem k velmi stabilizované předávce mezi Lukášem a Honzou, jsou oba výkony na 4. úseku velmi podobné, dá se říci shodné. Z trenérského pohledu je právě taková předávka ideální, jelikož je možno s ní kalkulovat dopředu. Stabilita analyticky určeného výkonu na 4. úseku navíc dokazuje i stabilitu individuální výkonnosti obou zúčastněných běžců.

  40,63 s 40,59 s   40,54 s  

 

1stafeta5titulka.jpg

V druhé tabulce přikládám časy měřené po dobu a vzdálenost běženou daným běžcem od předávky do další předávky. Z této analýzy lze již detailněji odvodit správnost rozložení jednotlivých úseků. Naopak není z ní zcela adekvátně patrné a vyčtitelné, jak se která předávka povedla či ne. 

Cílem této analýzy je tedy určení správnosti rozložení úseků ve vztahu k individualitám jednotlivých běžců. Současně je také možnost určení objektivního kritéria rychlosti jednotlivých běžců díky výpočtu jejich rychlosti v m/s.

Pro ilustraci a orientaci v tabulce ukázková vysvětlivka: Raška běžel v Dubnici 103 m dlouhý úsek za 9,70 s v rychlosti 10,6 m/s.

jméno časy měřené v momentu předávky (tj. kdo jak dlouho běžel nikoliv tedy čas běžce na 100 m!!) délka úseku daného běžce (tj. od momentu předávky do další předávky = letmý úsek) poznámka
  Dubnica nad V. 9.7.2022 rychlost Maribor 16.7.2022 rychlost Dubnica nad V. 9.7.2022 Maribor 16.7.2022  
Míka Ondřej 03 10,57 s (reakce 0,256 s) 8,9 m/s 11,94 s (reakce 0,212 s) 8,7 m/s 92 m 102 m

Ačkoliv v Mariboru byla délka Ondřejova úseku vzhledem k jeho individuální výkonnosti rozhodně přínosnější, na rychlosti běžce se to ale nepotvrzuje. Závěrem a s ohledem na zkušenosti z tréninků tedy je, že Ondřej by se typologicky lépe hodil na úsek bez pevného startu. Bohužel jsme však vzhledem k jeho štafetovým zručnostem neměli jinou volbu pro jiné obsazení.

Pozn.: Rychlost běžce na tomto úseku je logicky ovlivněna pevným startem. Při výpočtu rychlosti jsem uvažoval čas bez startovní reakce! 

Raška Adam 03 9,70 s  10,6 m/s 9,41 s 10,7 m/s 103 m 101 m

U Adama, Lukáše i Honzi je z této tabulky jasně patrné, že v porovnání závodů v Dubnici vs. Maribor všichni tři zlepšili svoji rychlost na daném úseku. V rámci rozložení úseků to ukazuje na správnou volbu a to především na 2. úseku, kde byl obsazen nejrychlejší běžec. Velmi zajímavé porovnání nabízí srovnání mezi 3. a 4. úsekem, kde Lukáš i Honza vykazují v obou závodech velmi podobnou a srovnatelnou rychlost, což podtrhuje jejich vzájemnou stabilní seběhanost, o které jsem psal v první tabulce.

 

Soukal Lukáš 03 10,60 s 10,1 m/s 10,04 s 10,3 m/s 107 m 103 m
Ondráček Jan Václav 03 9,76 s 10,0 m/s 9,20 s 10,2 m/s 98 m 94 m
  40,63 s   40,58 s        

 

1stafeta.jpg

Třetí tabulka se věnuje rozboru jednotlivých předávek. Hlavním kritériem je čas, za nějž urazí štafetový kolík 30 m dlouhé předávací území. Časy v trénincích, které běháme a jsou již na dobré úrovni, bývají kolem 3,10 - 3,20 s. V závodním provedení se dá očekávat, že tyto hodnoty snížíme. To se také potvrdilo. Celkově vzato je ale potřeba v závodě předvést tři kvalitní předávky v ideálním případě všechny na hranici 3,00 s.

Druhým kritériem, které je dá se říci předpokladem pro to první, je místo, na němž k předávce dochází. To by v ideálním případě mělo být v rozmezí 23 - 28 metrů  v předávacím území.

jméno 30 m předávací území meta, na níž byla provedena předávka v 30 m předávacím území poznámka
  Dubnica nad V. 9.7.2022 Maribor 16.7.2022 Dubnica nad V. 9.7.2022 Maribor 16.7.2022  
Míka Ondřej 03 3,23 s ? 12 m 22 m (mezi Míkou a Raškou) Předávka v Dubnici byla velmi brzo a adekvátní je tomu i čas 3,23 s. Navíc si kluci předávali v tomto případě nadvakrát. V Mariboru se klukům již podařilo situovat předávku do velmi slušné vzdálenosti, ale bohužel ze záznamu nelze analyzovat čas v předávacím území. Místo předávky na 22 m je však jasným předpokladem k vylepšení této předávky. 
Raška Adam 03 3,16 s 3,00 s 15 m 23 m (mezi Raškou a Soukalem) Předávka v Dubnici byla opět velmi blízko. Proto také Lukáš v tomto závodě následně běžel nejdelší úsek 107 m dlouhý, jak ukazuje předchozí tabulka. Čas 3,16 s je slušný, ale jak jsem psal v úvodu tohoto odstavce, je to dobrý tréninkový výkon. V Mariboru se to na této předávce povedlo výrazně lépe, když předávka proběhla na 23 metrech. Lukáš již nabral dostatečnou rychlost a Adam, který měl velkou formu, neztrácel rychlost. Čas této předávky na hodnotě 3,00 s je velmi solidní.
Soukal Lukáš 03 3,06 s 2,93 s 22 m 26 m (mezi Soukalem a Ondráčkem) Poslední předávka a její hodnoty ukazují na to, co jsem popisoval již výše. Lukáš a Honza měli nejlépe seběhené, vyrovnané a stabilizované předávky co se techniky i výkonu týče. V Mariboru jsme navíc zariskovali s výběhovou značkou, a proto předávka vyšla na velmi solidních 26 metrů a díky tomu se povedlo zaběhnout toto předávkové území v kvalitním čase 2,93 s. Zde se asi nejvíce projevily zkušenosti z dvouleté přípravy.
Ondráček Jan Václav 03        

 

 

1stafeta6.jpg