Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metodický rozbor štafety juniorů z MČR v Ostravě 2020.

Níže najdete krátký rozbor startu štafety juniorů na 4x100 m během letošního Mistrovství ČR juniorů v Ostravě 5.9.2020. Sestavě Dominik Holub - Lukáš Soukal - Jiří Šámal - Marek Řehák se podařilo zaběhnout nový rekord Mistrovství ČR (tzv. meeting record, zkr. MR) a suverénně vyhrát a získat zlaté medaile.

1jri4.jpg

 

  Plzeň MČR dospělých 8.8.2020 Ostrava MČR juniorů 5.9.2020 Rozdíl dosažených hodnot
Index komplexní techniky 2,57 s 2,55 s 0,02 s
Výkon 42,10 s 41,70 s 0,40 s

Z uvedeného vyplývá, že na základě hodnocení dle indexu komplexní techniky jsme v obou případech startu juniorské štafety na letošních vrcholných závodech dosáhli velmi podobných hodnot nad úrovní 2,5 s. To je hodnota, která je již na vysoké úrovni, protože se běžně má za to, že hodnota 2,7 s je již dobrým ukazatelem pro mezinárodní úroveň. Na MČR juniorů v Ostravě z tohoto pohledu při udržení indexu komplexní techniky na podobné úrovni vedlo ke zlepšení výkonu zejména individuální zlepšení výkonnosti jednotlivých členů. To dokazují i výkony podané v individuálních závodech na 100 m. Vzhledem k věku všech členů štafety je to logické a správné, že jejich výkonnost stoupala směrem k jejich mládežnickému vrcholu.

 

Pro zajímavost uvádím i rozbor jednotlivých úseků. Analýzu jsem provedl pouze z ručních časů, ale i tak nám může mnohé napovědět, co a jak udělat příště lépe.

jméno časy měřené v momentu předávky (tj. kdo jak dlouho běžel nikoliv tedy čas běžce na 100 m!!) meta, na níž byla provedena předávka v 30 m předávacím území

čas předávky (tj. jak dlouho trval proces předávání kolíku)

*časy 0,4 s a nižší jsou dle rozboru štafet na MS Londýn 2017 již na dobré mezinárodní úrovni

poznámka
Holub 10,5 s 18 m (mezi Holubem a Soukalem) 0,5 s OK, splněn záměr, chtěli jsme  maximální Dominikovi výbušnosti a současné formy.
Soukal 10,5 s 22 m (mezi Soukalem a Šámalem) 0,7 s OK, splněn záměr. Předávka by mohla trvat kratší dobu, ale kluci si v tomto provedení našli svůj styl a zejména Lukáš se v takto trošku déle prováděné předávce cítí bezpečně. Předávka na vzdálenější metě byla optimální a využila Lukášovi dobré rychlostní vytrvalosti (což bylo naším záměrem) a současně zkrátila délku běžeckého úseku Jirky.
Šámal 9,3 s 14 m (mezi Šámalem a Řehákem) 0,5 s Vzhledem k potřebě vytěžit maximum z rychlosti finišmena, jsme zde splnili záměr předávat dříve a v plné rychlosti při výběhu zatáčky Jirkou. Ten běžel kratší dobu a současně mohl tak vyvinout maximální rychlost bez projevu únavy a poklesu rychlosti.
Řehák 11,0 s    

Splněn záměr a Marek jako nejrychlejší člen štafety běžel nejdelší dobu.

1jri.jpg

Co se týče techniky provedení na jednotlivých předávkách, přikládám ilustrativní foto z daného závodu. Jsou zde vidět dobré momenty a zafixované dovednosti z nácviku, který předcházel. U každé fotky (předávky) jsem se snažil "vypíchnout" jeden nejmarkantnější bod, který se zde povedl.

1. předávka Holub- Soukal

Kolík je předáván výrazně na "distanc". Tj. Předávající jej drží dole a přebírajícímu jej předává co nejvýš do dlaně.

1predavka-holub-soukal.jpg1predavka-holub-soukal1.jpg

 

 

 

 

 


2. předávka Soukal - Šámal

"Tah" vpřed obou běžců během předávky a pro předávajícího běžce i po ní.

1predavka-soukal-samal.jpg1predavka-soukal-samal1.jpg

 

 

 

 

 

 


3. předávka Šámal - Řehák

Důrazné dodržení pravo - levé poloviny dráhy každého z běžců podle ruky nesoucí kolík.

1predavka-samal-rehak.jpg1predavka-samal-rehak1.jpg

 

 

 

 

 

 

 


Kluci,

díky za krásný zážitek. Moc mě to s vámi baví!

Trenér

1jri1.jpg