Jdi na obsah Jdi na menu
 


30 m letmo - vylepšení výkonu při běhu z nakloněné roviny.

27. 8. 2018

V pondělí 27.8.2018 jsme si při tréninku vyzkoušeli porovnat výkony na 30 m letmo při běhu po rovině a z nakloněné roviny

Metodika:

Pro měření byla použita sestava Freelap buněk na čipovém systému s bezdrátovým přenosem. Po trati byly rozmístěny buňky na metách 10, 20 a 30 m.

Pro úseky na rovině běželi testovaní atleti 2 pokusy.

Další dva pokusy absolvovali atleti na nakloněné rovině, kde 20 m běželi z kopce a úsek 20-30 m byl po rovině. Právě tento úsek byl pro naše testování nejdůležitějším, neboť jsem chtěl zjistit, jaký rozdíl bude činit těchto 10 m při 30 m letmo po rovině a z nakloněné roviny. 

Testování se zúčastnilo 12 atletů ve věku 14 - 19 let.

Nakloněná rovina:

naklonena-rovina.jpg

Výstupy:

1) Průměrný rozdíl naměřených hodnot na posledních 10 metrech (tedy 20-30 m) byl 0,03 vteřiny. 

2) Průměrné vylepšení výkonu na posledních 10 metrech bylo o 2,31 %.

3) Z pozorování mohu vyvodit, že u mnohých atletů byl ovlivňujícím faktorem technicky nezvládnutý běh z nakloněné roviny dolů a následný přechod do rovinaté fáze trati.

4) Očekával jsem progresivnější rozdíly po běhu z nakloněné roviny. Předpokládám, že po více trénincích na nakloněné rovině, se budou výstupy dramaticky zlepšovat. Výkony byly zjevně ovlivněny právě nezkušeností.

 

Naměřené hodnoty:

data.jpg

Graf 1: Naměřené hodnoty jednotlivých atletů vč. všech 10 metrových úseků a celkového času na 30 m letmo. V první sadě sloupců u každého atleta jsou hodnoty z tratě běžené na rovině a v druhé sadě sloupců hodnoty ztratě běžené z kopce.

graf-1.jpg

Graf 2: Rozdíl hodnot mezi úseky na rovině a z nakloněné roviny. Modře vyznačeny hodnoty z celé 30 m tratě, oranžově pouze z úseku 20-30 m.

Nejlépe v tomto ohledu absolvovali měření Jan Brát a Zdeněk Křeček, kteří oproti 30 m letmo na rovině zlepšili svoje výkony při běhu z kopce o 0,13 resp 0,14 s.  Obdobně dopadli tito dva atleti také v úseku 10 metrovém úseku 20-30 m, kde se zlepšili o 0,14 resp. 0,11 vteřiny.

Naopak nejhůře v kritickém úseku posledních 10 metrů dopadli Tadeáš Zákora a Štěpán Konvalina, kteří zde dosáhli dokonce mínusových hodnot (-0,08 resp. -0,25 s) a to znamená, že jim běh z kopce v této fázi běhu vůbec nepomohl. Zde se kluci jednoznačně nedokázali technicky porovnat s přechodem mezi během z kopce a následným během po rovině.

graf-2.jpg

Graf 3: Průměrné zlepšení výkonu v procentech. První sloupec udává, že na celé 30 m trati se výkon průměrně zlepšil o 2,45 %. Druhý sloupec uvádí, že v kritickém sledovaném úseku 20-30 m se výkon při porovnání běhu po rovině a po absolvování seběhu z kopce zlepšil o 2,31 %.

graf-3.jpg

Graf 4: První sloupec udává průměrný rozdíl (0,07 s), o který se atleti zlepšili na celé 30 m trati při běhu z nakloněné roviny. Druhý sloupec udává průměrný rozdíl (0,03 s), o který se atleti zlepšili na posledních 10 metrech, což byl pro naše testování hlavní ukazatel. Zlepšení jsem očekával větší v průměru nad 0,10 s.

graf-4.jpg